Superträna din röst med självhypnos

199.00kr

Programmera och hitta din passagio – passage. Nyckeln till att sjung fritt i alla tonhöjder. Enligt Ingvar själv den absolut viktigaste byggstenen för att sjunga fritt och röra sig i stora tonomfång. Du kommer märka skillnad redan första gången och efter 3-4 veckors användande har du stärkt ditt instrument och ditt självförtroende för din sångröst markant. Direkt efter du gjort hypnosen rekommenderas att du sjunger en stund så du verkligen känner skillnaden hypnosen gör för dig.

Det är en skön och härlig upplevelse varje gång du tillämpar hypnosen. Kanske det häftigaste sättet att träna din röst på. Detta är ett måste för den som vill utveckla sin röst optimalt.

Kategori: